Sepetinizde ürün yok.
Sepete git

Tüm Eğitimlerimiz


Kalite Eğitimleri

5S Prensibi uygulamaları ile daha tertipli, daha düzenli ve daha temiz iş alanları oluşturarak maliyetler azalır, verimlilik artar, iş güvenliği ve motivasyon sağlanır. Yalın üretim uygulamalarının temeli olan ve iş yeri organizasyonu olarak adlandırılan 5S Prensibi'nin hedefi, kültürel bir değişim yaratarak, işyerindeki malzeme ve bilgi akışının hızlı, akıcı, güvenilir ve doğru olmasını sağlamaktır. Bu eğitim ile katılımcılara, işyerinde/işletmelerde verimliliği artırmak için temizlik ve düzenin sistemli olarak yapılması gerektiğini öğretmek hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 59 TL

6 sigma ürünlerin, hizmetlerimin ve proseslerin yeterliliklerini ölçen ve karşılaştırma imkanı sağlayan bir ölçüm skalasıdır ve yönetim stratejisidir.Temel olarak 6 Sigma, karar verme süreçlerinde deneyim yaninda, DOĞRU verinin doğru analizi ile oluşabilecek risklerin yönetimini, yönetsel ve istatistiksel araçlar ile yöneten kendini kanıtlamiş bir metodolojidir. Bu eğitim ile kuruluşların ürünlerini yada hizmetlerini ortaya sunarken hata paylarını 6 Sigma'ya indirebilmeleri için gerekli method, süreç ve araçların katılımcılara aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 59 TL

Kullandığımız kaynaklardan edindiğimiz fayda sonrasında kalan, faydasız kısımlar atık olarak nitelendirilir.Atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde işlemden geçirilmesi işlemi ise arıtmadır. Bu eğitim ile katılımcılara, atıklar ve arıtma konularında bilgi aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bu eğitim ile katılımcılara çevre sağlığı ve teknik hizmetler hakkında temel bilgilerin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Dokümantasyonu anlamak için önce "doküman nedir?" sorusunun cevabı bilinmelidir. Her hangi bir faaliyetin metotlarını ortaya koyan veya okuyana bir görevi hakkında yardımcı olan elektronik veya yazılı-basılı ortamda bulunan belgelerdir. Bu eğitim ile katılımcılara, ISO 9001, ISO 14001 gibi yönetim sistemlerinin temel dokümantasyon gerekliliklerini, dokümantasyon sistemlerinin ortak özelliklerini, Yalın bir dokümantasyon yapısı oluşturmak için yapılması gerekenlerin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bilindiği üzere yönetim standartlarının ve kuruluşların yapısı düşünüldüğünde bu konu geçmişte daha zor ve karmaşıktı. Son dönemlerde ise standartlarda yapılan revizyonlarla bu zorluklar aşılmış, dolayısıyla birden çok sistemi (örneğin ISO 9001/ ISO 14001/OHSAS18001) entegre hale getirerek yönetmenin daha kolay, daha etkin ve daha verimli olduğu net biçimde ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

FMEA Eğitimi
Katıl

FMEA Eğitimi ile proses, faaliyet ya da belirli bir operasyondaki potansiyel hataları, hataların etkilerini ve sebeplerini araştırmak ve öncelikleri belirlemek, bunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri bir ekip çalışması ve sistematik yaklaşımlarla yapmak isteyen katılımcılara FMEA metodunu öğretmen hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

GMP ilaçların kullanım amaçlarına uygun kalitede üretilmesini sağlayan prensiplerdir. GMP hem etkili hem de güvenli bir şekilde ilaç üretmek için kullanılan bütün gereksinimleri içeren kurallara uymayı gerektiren, oluşturulmuş bir uygulamadır; çok geniş alanı kapsayan kavramlar içerir; hem üretimi hem de kalite kontrolünü kapsar. GMP, pazarlamanın gereksinimleri doğrultusunda ürünlerin kesintisiz üretimini, kalite standartlarının sürekli kontrolü ile garanti altına almaktır. Bu eğitim ile katılımcılara, GMP - İyi Üretim Uygulamaları hakkındaki temel bilgi ve uygulamaların aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 89 TL

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi ile katılımcılara, etkili ve yararlı bir denetim ilkeleri ve kurallarını tanıtılması, iç denetimin ÇYS etkinliğini ve süreç iyileştirme için önemini vurgulaması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 69 TL

ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi standardının geliştirilmesi, uygulanması ve yönetimi ile ilgili olan herkes için giriş niteliğinde olan bu eğitim çevreye olan duyarlılığınızı ve bununla birlikte çevre yönetim sistemlerinizi sürekli olarak geliştirdiğinizi göstermeniz için tasarlanmıştır. Bu eğitimin amacı katılımcılara bir iş geliştirme aracı olarak ISO 14001:2004'in amaçları ve gereklilikleri hakkında bir genel bakış sunmaktır.

Eğitime Git » Fiyat : 69 TL

ISO 16949:2009 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi ile katılımcılara, etkili ve yararlı bir denetim ilkeleri ve kurallarını tanıtılması, iç denetimin Otomotiv Kalite Sistemi etkinliğini ve süreç iyileştirme için önemini vurgulaması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 129 TL

ISO/TS 16949 Standardı, otomotiv sektöründe tüm mevcut Otomotiv Standardları'nın yerine geçecek bir Standard olarak ISO tarafından oluşturulmuştur. Bu standardın oluşturulmasındaki amaç; otomotiv yan sanayileri kalite yönetim sistemlerinin tüm dünyada kabul gören ortak kriterlere göre denetlenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu eğitimin hedefi, katılımcılara ISO/TS 16949 Standardını açıklamak, sistemini kurmak, geliştirmek isteyen firmalara yardımcı olmak ve otomotiv üretimi ve ilgili tedarikçileri arasında ortak bir dil olan ISO/TS 16949:2009 Kalite Yönetim Sistemi Teknik Şartnamesi hakkında temel bilgileri vermek, uygulama aşamasında ISO/TS 16949:2009’un şartlarının doğru yorumlanmasını ve anlaşılmasını sağlamak, ISO/TS 16949:2009’un temeli olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının da doğru anlaşılmasını sağlamaktır.

Eğitime Git » Fiyat : 129 TL

ISO/TS 16949 Standardı, otomotiv sektöründe tüm mevcut Otomotiv Standardları'nın yerine geçecek bir Standard olarak ISO tarafından oluşturulmuştur. Bu standardın oluşturulmasındaki amaç; otomotiv yan sanayileri kalite yönetim sistemlerinin tüm dünyada kabul gören ortak kriterlere göre denetlenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu eğitimin hedefi, katılımcılara ISO/TS 16949 Standardını açıklamak, sistemini kurmak, geliştirmek isteyen firmalara yardımcı olmak ve otomotiv üretimi ve ilgili tedarikçileri arasında ortak bir dil olan ISO/TS 16949:2009 Kalite Yönetim Sistemi Teknik Şartnamesi hakkında temel bilgileri vermek, uygulama aşamasında ISO/TS 16949:2009’un şartlarının doğru yorumlanmasını ve anlaşılmasını sağlamak, ISO/TS 16949:2009’un temeli olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardının da doğru anlaşılmasını sağlamaktır.

Eğitime Git » Fiyat : 179 TL

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi ile katılımcılara, etkili ve yararlı bir denetim ilkeleri ve kurallarını tanıtılması, iç denetimin Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi etkinliğini ve süreç iyileştirme için önemini vurgulaması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 69 TL

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının geliştirilmesi, uygulanması ve yönetimi ile ilgili olan herkes için giriş niteliğinde olan bu eğitim gıda güvenliği konusunda olan duyarlılığınızı ve bununla birlikte gıda güvenliği yönetim sistemlerinizi sürekli olarak geliştirdiğinizi göstermeniz için tasarlanmıştır. Bu eğitimin amacı katılımcılara bir iş geliştirme aracı olarak ISO 22000:2005'in amaçları ve gereklilikleri hakkında bir genel bakış sunmaktır.

Eğitime Git » Fiyat : 69 TL

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi ile katılımcılara, etkili ve yararlı bir denetim ilkeleri ve kurallarını tanıtılması, iç denetimin Enerji Yönetim Sistemi etkinliğini ve süreç iyileştirme için önemini vurgulaması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 69 TL

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi standardının geliştirilmesi, uygulanması ve yönetimi ile ilgili olan herkes için giriş niteliğinde olan bu eğitim enerji kaynaklarının kullanımı konusundaki duyarlılığınızı ve bununla birlikte enerji yönetim sistemlerinizi sürekli olarak geliştirdiğinizi göstermeniz için tasarlanmıştır. Bu eğitimin amacı katılımcılara bir iş geliştirme aracı olarak ISO 50001:2011'nin amaçları ve gereklilikleri hakkında bir genel bakış sunmaktır.

Eğitime Git » Fiyat : 89 TL

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının geliştirilmesi, uygulanması ve yönetimi ile ilgili olan herkes için giriş niteliğinde olan bu eğitim hizmet kalitesine ve müşteri memnuniyetine bağlılığınızı ve bununla birlikte kalite yönetim sistemlerinizi sürekli olarak geliştirdiğinizi göstermeniz için tasarlanmıştır. Bu eğitimin amacı katılımcılara bir iş geliştirme aracı olarak ISO 9001:2008'in amaçları ve gereklilikleri hakkında bir genel bakış sunmaktır. Eğer iç denetçi / baş denetçi eğitimleri gibi başka bir ISO 9001 standardıyla alakalı eğitimler almayı planlıyorsanız, bu eğitim temel basamak niteliğindedir.

Eğitime Git » Fiyat : 69 TL

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi ile katılımcılara, etkili ve yararlı bir denetim ilkeleri ve kurallarını tanıtılması, iç denetimin KYS etkinliğini ve süreç iyileştirme için önemini vurgulaması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 69 TL

ISO/IEC 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi ile katılımcılara, etkili ve yararlı bir denetim ilkeleri ve kurallarını tanıtılması, iç denetimin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi etkinliğini ve süreç iyileştirme için önemini vurgulaması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 69 TL

Bu eğitim ile katılımcılara, ISO/IEC 27001:2005 Standardının ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin (BGYS) uygunluğunun denetimi için gerekli bilgilerin ve yöntemlerin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 69 TL

Bu eğitim ile katılımcılara, modern istatistiksel teknikleri kullanarak prosesteki değişkenliği kontrol altında tutmaları ve azaltmaları için İstatistiksel Proses Kontrolü ile ilgili temel teknikleri aktarmak hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Doğu kültüründe sürekli bitmeyen iyileştirme anlamına gelen KAİZEN, küçük küçük de olsa iyileştirmelerin sistematik bir biçimde gerçekleştirilmesi ve alışkanlık haline getirilmesi yöntemidir. Bu eğitim ile katılımcılara, iyileşme için büyük yatırımlar gerektirmeyen, tüm personelin yaratıcılıklarını ön plana çıkartan, çalışanlar tarafından uygulandığı için benimsenmesi kolay Kaizen Sisteminin gerekliliklerinin öğretilmesi hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 59 TL

Ohsas 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi ile katılımcılara, etkili ve yararlı bir denetim ilkeleri ve kurallarını tanıtılması, iç denetimin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi etkinliğini ve süreç iyileştirme için önemini vurgulaması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 69 TL

Ohsas 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının geliştirilmesi, uygulanması ve yönetimi ile ilgili olan herkes için giriş niteliğinde olan bu eğitim iş sağlığı ve güvenliliğine olan duyarlılığınızı ve bununla birlikte Ohsas yönetim sistemlerinizi sürekli olarak geliştirdiğinizi göstermeniz için tasarlanmıştır. Bu eğitimin amacı katılımcılara bir iş geliştirme aracı olarak Ohsas 18001:2007'nin amaçları ve gereklilikleri hakkında bir genel bakış sunmaktır.

Eğitime Git » Fiyat : 69 TL

Bu eğitim ile katılımcılara, işyerlerinde tehlike ve riskleri belirleyebilmeleri, riskleri değerlendirebilmeleri, risk değerlendirme tablosunu hazırlayabilmeleri, önceliklerin ve kontrol tedbirlerinin belirleyebilmeleri hakkında bilgi aktarılıp, risk değerlendirmesi ve kontrolünü yapabilmeleri hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bu eğitim ile katılımcılara stratejik yönetim kavramının, oluşumunun, araçlarının ve uygulamasının öğretilmesi, stratejik düşünme becerisinin kazandırılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Standartlaştırmanın temel şartlarından birisi de “Süreç Yönetimi” dir. Doğru tanımlanmış ve doğru uygulanan bir süreç yönetimi, iş yapış biçimini standartlaştıracağı gibi süreçlerin performans sonuçlarını da ortaya koyarak yöneticilerin önünü açar ve doğru karar verilmesini sağlar. Süreç Yönetimi, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi standardının temel taşlarından birisidir. Bu eğitim ile katılımcıların, süreçlerin analizi, tanımlanması ve etkin bir şekilde yönetilmesi (ilişkilerinin kurulması, ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi) hakkında bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

SWOT Analizi Eğitimi’nin amacı; her türlü iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir. SWOT analizi; bir yandan güçlü olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar. Eğitim sonunda; katılımcılar SWOT Analizi’nin ne olduğunu ve ne işe yaradığını öğrenmiş olacaklardır. Bu sayede gerek çalıştıkları kurumlarda gerekse özel hayatlarında daha planlı olacaklar ve daha doğru kararlar alabileceklerdir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Kalite Kontrol eğitimle başlar, eğitimle biter. Herkesin katıldığı bir Kalite Kontrol sağlamak için genel müdürden işçilere dek tüm çalışanlara K.K. Eğitimi verilmelidir. K.K. yönetimde düşünsel bir devrim olduğuna göre tüm çalışanların düşünce sistemleri değişmelidir. Bunu sağlamak için eğitim sürekli yenilenmelidir. Eğitim çalışanların gereksinimlerine uygun olarak güncelleştirilmelidir. Bu eğitim ile katılımcılara Toplam Kalite Kontrol ün esasları, yararları, yaklaşımları aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 59 TL

Sanayi sektöründe 60 yıldan fazla bir süredir şekillenmekte olan önemli bir düşünme ve davranış süreci, eğitimcilerin ilgisini son zamanlarda çekebilmiştir. Bu süreç, toplam kalite yönetimi ya da kısaca TKY olarak adlandırılır. TKY, kuram ve uygulama açısından güçlü bir süreçtir. Uygun ve sürekli bir şekilde uygulandığında her çeşit örgüt TKY’den yararlanabilir. Bu eğitimde, TKY’ne ilişkin temel kavramlar ile bu kavramlar arasındaki ilişkiler incelenmiş, kalite hareketinin tarihsel gelişimi, TKY’nin felsefesi, temel görüşleri, ilkeleri açıklanmıştır.

Eğitime Git » Fiyat : 69 TL

Yalın Üretim, nihai kullanıcı için değerin, ilk ham maddeden başlayarak üretim süreci boyunca hiç kesintisiz akıtılmasına dayanır. Akışta kesintilere yol açan beklemeler, hatalar, taşımalar, gereksiz hareketler, stoklar gibi israfların önlenmesi ile değerin ilk sefer de doğru üretilerek, tam zamanında ve tam istenen miktarda müşteriye ulaştırılması hedeflenir. Bu eğitim ile katılımcılara,üretim alanında yalın uygulamalar için temel yaklaşımın aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Bu eğitim ile aile içerisindeki iletişimi güçlendirerek daha mutlu bir aile yaşantısının oluşmasının sağlanması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Beden dilinin kişiye sağladığı yararlar, başkaları üzerinde olumlu bir etki yaratmak, karşımızdakileri daha iyi anlayarak etkili bir iletişim kurmak, kendi beden hareketlerimizi denetleyerek sosyal ortamlara daha çabuk uyum sağlamak, başkalarının gerçekte ne söylemek istediğini anlamaktır. Bu eğitim ile, görüşmelerde bedeninizi nasıl etkili kullanabileceğiniz hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Nöro Linguistik Programlama (NLP), “Kişisel mükemmelliğin sanatı ve bilimi” ve “öznel deneyim araştırması” olarak adlandırılabilir. NLP, vasat sonuçlar ya da başarısızlık doğuran eylemlerimiz ile başarı ya da mükemmellik getiren edimlerimiz arasındaki farkı anlamamıza yardımcı olur. Bu eğitim ile katılımcılara Beyin Dili Programı (NLP) hakkındaki bilgilerin ve tekniklerin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

CV Hazırlama Teknikleri Eğitiminde aradığınız pozisyona göre ve diğer iş arayanlardan farklı bir şekilde,CV nizi nasıl oluşturmanız gerektiği hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 29 TL

Bu eğitim ile katılımcıların, kurallarına uygun, akıcı ve anlaşılır konuşma becerisini kazanmaları, kendilerini etkili bir biçimde ifade edebilmeleri ve seslerini etkili bir biçimde kullanabilmeleri hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bir takım oluşturmak için sadece elemanları belirlemek ve onlara görevler vermek yeterli değildir. Birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek için bazı tutum, bilgi ve becerilere sahip olunması gerekir. Bu eğitim ile katılımcılara, etkili bir takım çalışmasının gereklilikleri ve yöntemleri, ekip çalışması için en gerekli iletişim becerileri, dinleme, fikir paylaşma, geribildirim alma ve verme, ekip içerisindeki çatışmaları önleyebilme, ekip çalışmasının kişiye ve kuruma sağlayacağı verimlik konularının aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve iş hayatında önemlidir. Etkili bir sunum için; ilgi ve dikkat yüksek düzeyde tutulmalı, verilmek istenen mesaj ikna edici olmalı, ayrıca bazı temel sunuş tekniklerinde ustalaşmış olmak gerekmektedir. Bu eğitim ile katılımcıların, topluluk önünde yapılacak etkin bir sunuşun hem içerik hem tarz olarak nasıl hazırlanacağı konusunda geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve mesleki hayatta önemlidir. İletişim tüm öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturur. Düşünceleriniz ve siz, iletişim kurabilme yeteneğinize göre değerlendirilir. Etkili bir sunum; istediğiniz sonucu elde etmenizi,düşüncelerinizin kabul görmesini sağlar. Bu eğitim ile katılımcılara, etkili sunum tekniklerinin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bu eğitim ile katılımcıların gün içerisinde edindiği bilgileri unutmaması, gerekli bilgi ve kavramları kalıcı bir şekilde öğrenme becerilerini geliştirmeleri için gerekli yöntemlerin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bu eğitim ile katılımcılara hızlı okuma tekniğinin öğretilmesi hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

İknaya ilişkin birçok tanım yapılmaktadır. Brembeck ve Howell’e (1952: 24) göre ikna “önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşmak amacıyla, bilinçli olarak, insan güdülerinin manipülasyonu yoluyla düşünce ve eylemlerin değiştirilmesi girişimi”dir. Bu eğitim ile katılımcılara, ikna kabiliyetlerini arttırabilecekleri tekniklerin öğretilerek günlük ve iş yaşantılarında başarılı olmaları hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bu eğitim ile katılımcılara, doğru iletişim sağlayabilmeleri için gerekli bilgilerin ve süreçlerin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

İnovasyon, süreç olarak, “bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir imalat yahut dağıtım yöntemine, ya da yeni bir toplumsal hizmete dönüştürmektir. Bu eğitim ile katılımcıların, inovasyonu anlamaları,yenilikçiliği (inovasyon) sürdürebilir hale getirmesi ve uzun vadede inovasyon kültürü oluşturması için temel bilgileri edinmesi amaçlanmaktadır.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bu eğitim ile katılımcıların kariyerlerinde ulaşmak istedikleri hedefe ulaşmalarını kolaylaştırmak, şu anki durumlarında ve sahip oldukları yetkinlikleri ile ulaşmak istedikleri hedeflere, yani geleceğe nasıl gideceklerini planlamalarına yardımcı olmak hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Kariyer Yönetimi ve Planlaması, çalışanların, fırsatların, seçeneklerin ve sonuçların farkına varmalarını, kariyer hedeflerini belirlemelerini, bu hedefe ulaşmada yön ve zaman tespiti yapmalarını sağlayacak iş, eğitim ve diğer geliştirmeye yönelik faaliyetleri programlamalarıdır. Bu eğitim ile katılımcıların, kariyerlerinde ulaşmak istedikleri hedefe ulaşmalarını kolaylaştırmak ve şu anki durumlarında ve sahip oldukları yetkinlikleri ile ulaşmak istedikleri hedefe nasıl gideceklerini planlamaları için gerekli bilgilerin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Kişiler arası iletişimin % 55’i beden diliyle, %38’i ses tonu,%7’si kelimelerle gerçekleşmektedir. Beden dilinin ve doğru kişisel imajın güçlü etkisi, karşınızdaki kişi ile iletişime geçmeden ya da iletişimin ilk saniyelerinden itibaren kendisini gösterir. Bu eğitim ile katılımcıların, daha profesyonel kişisel imaj sahibi olabilmeleri, bunun sonucu olarak da kurum imajına katkıda bulunabilmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Benchmarking Eğitimi ile en iyinin nerede olduğunu araştırma, onları öğrenme, kendi firma kültürüne adapte edebilme,prosesin işleyişi hakkında bilgilendirilme ve benchmarking yöntemlerinin açıklanması ile ilgili bilgilerin katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.

Eğitime Git » Fiyat : 59 TL

Kriz dönemlerinde ayakta kalabilmek için yaşadığımız sorunlara bazen küçülerek – daralarak, bazen de hiçbir şey yapmadan ve fırtınanın geçmesini bekleyerek değil, planlı ve hazır stratejilere dayalı bir “kriz yönetimi” ile yaklaşmak zorundayız. Günümüzde kriz yönetimi, günlük ve rutin işletme yönetimi tekniklerinden bağımsız olarak ele alınamayacak kadar önemli hale gelmiştir. Bu eğitim ile katılımcılara, kriz yönetiminde minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi ve firmaların kriz durumlarına hazırlıklı olması amaçlamıştır.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bu eğitim ile katılımcıların yönetime ve çalışma arkadaşlarına karşı bakış açılarını geliştirmek, kurum vizyon ve misyonunun çalışanlar tarafından anlaşılmasının, benimsenmesinin ve katılımcı ruhun geliştirilmesinin önemini vurgulamak, çalışanların takım ruhu bilincinin gelişmesine katkıda bulunulması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

İşletme yönetiminin başarısı için liderlik gerekli bir unsurdur. Günümüzde yeni teknolojiler ile değişimin çok hızlı olması, rekabetin artması gibi nedenlerle işletmelerde liderlere olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bu eğitim ile katılımcılara, liderlik konusuyla ilgili bilgileri aktarmak, sahip oldukları bilgilerini zenginleştirmek, yönetim becerileri ve iş alışkanlıkları kazandırmak amaçlanmaktadır.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Firmaların sahip olduğu en önemli varlıkların başında, para ve zaman yönünden büyük yatırım yaptıkları markaları gelmektedir. Marka ve marka yönetimi ile bağlantılı konuların masaya yatırıldığı bu eğitimin amacı, markaların önemi ve tüketiciye ne ifade ettiğinden yola çıkarak, şirketlerin markalarını nasıl yönetmeleri gerektiğini ortaya koymak ve pazarlama yöneticilerini, marka stratejilerinde karlılığı artıracak kavram ve tekniklerle tanıştırmaktır.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bu eğitim ile katılımcılara bireysel motivasyonlarını arttırarak çevreleriyle olumlu iletişim sağlamalarına ve yaşam kalitelerini yükseltmelerine katkıda bulunulması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bu eğitim ile katılımcılara, iş görüşmelerinde nasıl başarılı olunabileceği ve hayallerindeki işe kabul edilmelerinin püf noktaları konusundaki teknik bilgilerin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Kalite politikası içerisine müşteri şikayetlerinin etkin yönetimi konusunda vurgular yapılması ve politikayla paralel bir şekilde tutarlı hedefler ortaya konulması gerekmektedir. Sonraki aşamada; müşteri şikayetlerinin alınması, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, sorumlulara aktarılması, sorumlular tarafından gerekenlerin yapılması, tüm yapılanların kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması, şikayet konusunda yapılanlar ve şikayetin çözümlenmesi konusunda müşteriye geri bildirim yapılması ve tüm sistemin etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması gibi detaylı bir müşteri şikayetleri yönetim sürecinin oluşturulması ve uygulanmasını gerektirmektedir. Bu eğitim ile katılımcıların, alışagelmiş şirket yönetimi ve uygulamalarını sorgulayarak, müşteri memnuniyetinin devreye sokulacağı yeni bir kurumsal davranışı meydana getirmek ve sektörlerine ve kurumlarına yeni bir açıda bakmalarının sağlanması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bu eğitim ile katılımcılara kurum hedefleriyle birey hedeflerinin örtüşmesi, böylece tüm çalışanların ortak bir başarı tanımına sahip olmalarını sağlayan bir sistem oluşturulması için gerekli bilgilerin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Problem çözmede doğru yaklaşım, problemi doğuran kök nedenleri ortadan kaldıracak doğru çözümlerin uygulanmasıdır. Bu eğitim ile katılımcıların, problem çözme tekniklerini kavraması ve kullanabilmeleri hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Proje, ortak bir hedefe ulaşmak üzere, belirli bir zaman diliminde, belirli bir maliyette ve nitelikte olan ve risk, insan kaynakları, iletişim ve hizmet sunumu öğelerini içeren bir hizmet sürecidir. Bu eğitim ile katılımcılara etkin bir proje için gerekli tüm öğelerin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bu eğitim ile katılımcılara protokol kuralları hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bu eğitim ile katılımcılara, etkin satış ve pazarlama tekniklerinin öğretilmesi ve satış-pazarlama alanlarında kariyerlerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bu eğitim ile katılımcılara, iş ve özel hayatımızda karşılaştığımız stresin etkisini tanımlamak ve stresin olumsuz etkilerini kontrol altında tutmaya yardımcı olacak teknikler ve alıştırmalar sunmak hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Takım gruptan farklı olarak, paylaştıkları amacı elbirliği ile, en verimli şekilde gerçekleştirmeye çalışan insanların oluşturduğu bir birliktir. Bu eğitim ile katılımcılara etkin takım çalışmasının nasıl gerçekleştirileceğinin ve yararlarının, takım çalışmasına etki eden faktörlerin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bu eğitim ile katılımcılara, telefonda etkili ve düzgün konuşabilmeleri, nezaket kurallarını uygulayabilmeleri, doğru ve etkili iletişim kurabilmeleri için temel yetkinliklerin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

İlk yardımda amaç temel kavramlar ve uygulamalar ile insan vücudu hakkında genel bilgi kazandırmak. Bu eğitim ile katılımcılara, ilkyardım hakkında temel bilgilerin aktarılması ve istenmeyen bir durum halinde ilkyardım müdahalesini yapabilmeleri için gerekli bilgilerin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bu eğitim ile katılımcılara, işletmelerdeki dönemler bazında beklenen talebi karşılamak üzere, üretim kaynaklarının en iyi bileşimini seçebilme ve malzeme hareketleri ile envanter düzeylerini kontrol edebilme ile ilgili yöntem ve tekniklerin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Verimlilik kişilere, kurumlara ve uluslara rekabet üstünlüğü sağlar. Bu eğitim ile katılımcılara salt maliyet düşürme bakış açısının eksik bıraktığı yönleri verimlilik anlayışı ile tamamlayarak kurumlara rekabet üstünlüğü sağlayacak alanların tanıtılması, verimlilik artırma teknikleri kazandırılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Yönetim işlevi; “Kuruluş esnasında belirlenen veya sonradan gözden geçirilen amaçlara ulaşmak için; planlama, organize etme, yöneltme koordinasyon ve kontrole ilişkin teori, model, yaklaşım ve ilkelerin maharetle uygulandığı süreçtir.” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu eğitim ile katılımcılara yöneticilerin temel özellik ve becerilerinin, etkili yönetim şekillerinin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Zaman yönetimi, amaçlara ve hedeflere ulaşmada önemli bir kaynak olan zamanı verimli kullanma çabasıdır. Zaman yönetiminde söz konusu olan, mevcut zamanda nelerin yapılabileceğinin planlanmasıdır. Bu eğitim ile katılımcılara, zamanı doğru kullanma ve yönetmeleri için gerekli bilgilerin ve tekniklerin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Mesleki ve Teknik Eğitimler

Bu eğitim ile katılımcılara, Dünyanın en gelişmiş tasarım programı olan Adobe Photoshop hakkında temel bilgilerden başlayarak menülerin kullanımı ve fotomontajlama hakkındaki bilgilerin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bankalar mevduatların değerlendirildiği, saklandığı ve içeride oluşan mevduat birikimlerinin, mevduat ihtiyaç sahiplerine kredilendirilerek kar sağlayan ayrıca kredi kartı, ödeme ve tahsilat işlemlerine aracılık, yurt içi yada yurt dışı para transferi sağlayan, şahıs ve şirketlere kredi tahsis eden kuruluşlardır. Bankacılık eğitimi ile bankaların çalışma şeklini, yapılarını ve tüm bankacılık işlemlerinin öğretilmesi hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 69 TL

Büro Yönetimi eğitimi ile, bu eğitimini alan kişiyi işletmelerin ne şekilde işlediği konusunda bilgilendirerek, karşılaşılan problemler karşısında durum analizi yapabilme yeteneğini benimsetmek ve çalışma ortamlarının veriminin üst seviyeye çıkarılması için neler yapılması gerektiği gibi faaliyetler hakkıında bilgilendirmektir.

Eğitime Git » Fiyat : 69 TL

Bu eğitim ile katılımcılara, çocuk gelişimi ve çocukların gelişme evreleri ile bu evrelerde dikkat edilecek hususların aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bu eğitim ile katılımcılara, herhangi bir organizasyonda yapı, sistem, süreç ve uygulanan politikalarda hızlı ve radikal yeniden tasarım ve değişiklikler yapılarak organizasyonun daha yüksek bir performansa ulaşmasını ve bir atılımı gerçekleştirmesini amaçlayan Değişim Mühendisliği Yönetim Tekniğine ait bilgilerin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

İhracatta başarıyı sağlamanın yolu ihracat stratejinizi doğru bilgiler dayandırmaktan geçer.İhracat stratejinizi belirlerken, seçtiğiniz pazarın size sağlayacağı faydalar ve riskleri de kapsayan bir plan yapmanız, sizin pazara girerken karşılaşabileceğiniz durumları, yapmanız gerekenleri ve ihracat için gerekli kaynakları daha gerçekçi görmenize yardımcı olacaktır. Çok yoğun yaşanan rekabet ortamında kurumlar, çok dinamik, esnek, yaratıcı, uyumlu ve dünyayı takip ediyor olmak zorundalar. Bugünün iş ortamında, hantal, yavaş, atalet içindeki kurumların yaşama şansı pek bulunmuyor. Hani başında zaman zaman şikayetçi olan hep aynı yüzler var ya; onlar sanırım kendi durumlarını gözden geçirmek zorundalar. Bu kadar yoğun yaşanan rekabet içinde başarılı olabilmek diğer faktörler yanında, bazı pazarlama aletlerini de iyi kullanabilmekten geçmektedir ve bunlardan en önemlilerinden biriside fuarlardır. Bu eğitim ile katılımcılara, ihracatın ekonomi için önemi,şirketlerin ihracat için yapması gereken plan ve organizasyonlar ve pazarlamamın en önemli yöntemlerinden olan fuarlara katılım hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 69 TL

Bu eğitim ile katılımcılara, dış ticaretin en önemli bölümlerinden ödeme işlemleri, finansal işlemler ve evraklarda dikkat edilmesi gereken noktalar, ihracatta finansman yöntemleri ve önemi hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 69 TL

Müşteri sayısının sınırlı, ürün ve firma sayısının neredeyse sonsuz olduğu uluslararası pazarlarda başarılı olmak ve yoğun rekabete karşı ihracatı gerçekleştirmek için ürün ve pazar odaklı çalışmak ve hedef Pazar seçimi çok önemlidir. Hedef Pazar seçimi, ihracat stratejisi oluşturmanın ilk ve en önemli adımıdır. Hedef Pazar seçerken; rekabet, pazar büyüklüğü, müşterilerin ve ülkelerin kültürel, ekonomik, bürokratik farklılıkları, müşteri istek ve ihtiyaçları, pazar bilgileri, demografik yapı, coğrafi konum,sosyal, teknolojik ve endüstriyel yapı, politik ve hukuki durum, tüketiciler, dağıtım kanalları, rakipler dikkate alınmalıdır.Pazar belirlemede büyümeyi hedefleyen firmalar cok önemli tespitlerde bulunmalıdır. Başarılı ihracatçılar; doğru malı, piyasayı ve zamanı iyi tespit edebilmelidirler. Bunun için aşağıda belirtilen konuların tespiti iyi yapılmalıdır. Bu eğitim ile katılımcılara,pazar araştırmaları ve pazarlama faaliyetlerinde bulunabilmeleri için ihracat adımları, pazar araştırma teknikleri, ihracatın yöntemini ve yapılacak ihracat işlemleri, ihracat için gerekli olan belgeler hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 69 TL

Taraflar ticari ilişkilere ne kadar iyi niyetli başlasa bile bazen bilerek, bazen de ellerinde olmayan sebeplerden dolayı sözleşme şartlarını ihlal edebilmektedirler. Bu durumda diğer taraf ciddi bir maddi ve manevi kayba uğramaktadır. Bu tür durumlarda uluslar arası hukuki gereklere uygun bir sözleşmenin yapılmamış olması, kayba uğrayan tarafın, kaybını rücu etme şansını ortadan kaldırmaktadır. Bu eğitim ile katılımcılara, dış ticarette kullanılan sözleşme ve belgeler, satış mektupları, satış talebini sunarken dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 69 TL

Bu eğitim ile katılımcılara, temel fotoğrafçılık bilgi ve becerilerinin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Gümrük, bir devletin ülke sınırlarına giriş kontrol merkezidir. Ülkeye ulaşan bir mal, gümrüklerde kontrol edilir, belirli kriterlere göre değerlendirilir, vergilendirilerek yada vergilendirme olmaksızın giriş yapar. Bu süreçlerde de antrepolar mala ev sahipliği yapar. Bu eğitim ile katılımcılara, gümrükler ve gümrüklerdeki işlem süreci hakkında bilgi aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Halkla İlişkiler kamuya ait kuruluşların ya da özel şirketlerin olumlu bir imaja sahip olmaları için gerekli tanıtım politikalarının saptanması, kuruluşların bu doğrultuda ve etik çizgilerle yönlendirilmesi, kamuoyu ve kuruluşlar arasında bilgi akışının sağlanması ve bu bilgi akışının gerekli etkinliği kazanarak amaçlanan sonuca ulaşılması için yapılan planlı faaliyetlerdir. Bu eğitim ile katılımcılara halkla ilişkiler ile ilgili temel bilgilerin ve yöntemlerin kazandırılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Genel olarak, bir organizasyondaki tüm çalışanlar “insan kaynakları” nı oluşturur. Daha açık bir ifadeyle, organizasyondaki üst, orta ve alt kademe yöneticiler, teknik personel, danışman olarak istihdam edilen personel, tam-süreli ya da kısmi süreli çalışan personel, işçi ve memurlar ve diğer şekillerde istihdam edilen tüm personel organizasyonun insan kaynaklarını oluşturur.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

İnternet ve e-mail günümüzün en önemli iletişim araçlarındandır. Kişisel ve kurumsal hemen her alanda iletişim hususunda kullanılmaktadır. Bu eğitim ile katılımcılara, internet servis sağlayıcıları ayarlarının yapılması, internette güvenli işlem yapılması için gerekenler ve e-mail yönetimi hakkında bilgi aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Microsoft Access ya da Microsoft Office Access Microsoft'un ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir. Microsoft Access Jet veri tabanı motorunu, grafiksel kullanıcı arayüzünü ve yazılım araçlarını aynı paketin içinde birleştirir. Veri tabanı yönetim sistemleri arasına Access çok sonradan girmiş olmasına rağmen bu alanda önemli ölçüde başarı sağlayarak küçük ölçekli veri tabanları için çok kullanılan bir paket haline gelmiştir. Bunda, Access'in yazılım araçlarının yüksek kullanıcı kolaylığına sahip olmasının etkisi büyüktür. Access'de veri tabanında bulunan nesnelerin bir çoğu sihirbazlar yardımıyla kolayca hazırlanabilir. Çoğu zaman hiç tasarım ortamına girmeden, sadece sihirbazlar kullanılarak veri tabanı dosyaları hazırlanabilir. Bu eğitim ile katılımcılara, Access veritabanının tanıtılması ve kullanımının öğretilmesi hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Excel, bir hesap tablosu (spreadsheet) programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları ve analizleri yapma imkanı sunan bir uygulama programıdır. Excel ile, verilerle ilgili grafikler çizebilir, kolay ve hızlı bir şekilde raporlar, özetler hazırlayabilir, istenilen verilere ulaşabilir, sıralayabilir, sorgulayabilirsiniz. Excel'de veriler, açılan dosyalarda saklanır. Dosya uzantısı "xls" dir. Bu eğitim ile katılımcılara, excel kullanımının öğretilmesi hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bu eğitim ile katılımcılara, Ms Powerpoint ile sunum hazırlama tekniklerinin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bu eğitim ile katılımcılara Word kullanımı hakkında temel bilgilerin öğretilmesi hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Öğrencilerin yaşadıkları genel sıkıntılar doğru, yerinde ve gerekli adımları atamamak, hedef belirleyememiş olmak nedeniyle motivasyon sıkıntıları yaşamak ve harekete geçemiyor olmak, kararlılığı sürdürememek biçiminde özetlenebilir. Öğrenci koçluğu; bu durumda bulunan öğrenciler için çok değerli bir yol arkadaşlığıdır. Onu sonuca götürmek konusunda son derece önemli bir misyon üstlenmektedir.Öğrencilerin yaşadıkları genel sıkıntılar doğru, yerinde ve gerekli adımları atamamak, hedef belirleyememiş olmak nedeniyle motivasyon sıkıntıları yaşamak ve harekete geçemiyor olmak, kararlılığı sürdürememek biçiminde özetlenebilir. Bu eğitim ile katılımcılara, Öğrenci Koçluğu hakkında bilgi ve becerilerin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 179 TL

İnsan Kaynakları Yönetiminde işletmede çalışacak personelin seçilmesi en kritik işlevlerden birisidir. Çünkü işe alınacak personel işletmenin geleceğine yön verecek ve işletmenin gelecekteki yerini belirleyecek, maddi yönünün dışında manevi yönü de olan en önemli bileşendir. Bu eğitim ile katılımcılara, personel seçimi hakkında tekniklerin ve uygulama bilgilerinin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Sosyal medya, Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir. Ayrıca sosyal medya; kişilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımların bütünüdür. Sosyal ağlar, insanların birbiriyle içerik ve bilgi paylaşmasını sağlayan internet siteleri ve uygulamalar sayesinde, herkes aradığı, ilgilendiği içeriklere ulaşabilmektedır. Küçük gruplar arasında gerçekleşen diyaloglar ve paylaşımlar giderek, kullanıcı bazlı içerik (İngilizce: UGC-User Generated Content) üretimini giderek arttırmakta, amatör içerikleri dijital dünyada birer değere dönüştürmektedir. Zaman ve mekân sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir insanî iletişim şeklidir. Sosyal medya platformlarında insanlarla buluşur ve iletişimde bulunursunuz. İnsanlara yardım eder, yardım alır, sorularına cevap verir ve kendi sorularınızı sorarsınız. Bu bakımdan sosyal medya resmi olmayan eğitim yollarından da bir tanesidir. Teknoloji, telekomünikasyon, sosyal iletişimin kelimeler, görseller, ses dosyaları yolu ile sağlandığı bir yapıya sahiptir. İnsanlar hikâyelerini ve tecrübelerini bu bağlamda paylaştığı bir çerçeveye de sahiptir. Sosyal medya aynı zamanda "Kullanıcıların Ürettiği İçerik" ve "Müşterilerin Ürettiği Medya" kavramlarını da ortaya çıkarmış, bu yapısıyla da ticari plandaki anlamını kazanmıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, sosyal medya konusundaki ileri düzey bilgilerin, etkili yöntemlerin ve pazarlama taktiklerinin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 129 TL

Bu eğitim ile katılımcılara hatasız depo ve stok yönetimi ile rekabette öncelik elde edilmesi, planlama için güvenilir envanter sağlanması, maliyetlerde stok maliyetleri ve stok kayıpları nedeniyle oluşacak olan sapmalara engel olunabilmesi için gerekli bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bu eğitimle katılımcılara, yeni ve bütünsel lojistik yönetimi yaklaşımı kavramı kapsamında Tedarik Zinciri Yönetiminin temel felsefesi, fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Toplam Üretken Bakım (TPM), bakım faaliyetlerine yeni bir bakış, diğer taraftan kitlesel ölçekte eski yöntemlere dönüştür. TPM’de rutin bakım görevlerinin çoğu, bazen hepsi, makine operatörü tarafından icra edilir. Makine kişinin veya takımın bütün çalışma alanı olduğu için, oto-bakım olarak adlandırabileceğimiz bu faaliyet, harcanan çabanın yerinde ve etkili olmasını garanti eder. TPM yalın üretimin önemli bir tamamlayıcısıdır. Bu eğitimin ile katılımcılara, üretim sisteminin verimini en üst düzeye çıkarmak için kayıpları; özellikle makina ve ekipman verimsizliğinden kaynaklananları en aza indirmeye yönelik ilke ve yöntemleri aktarılması amaçlanmıştır.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bu eğitim ile katılımcılara ücretle alakalı mevzuata uygun ücret bordrosu hazırlanmasının öğretilmesi, yapılan bordroların kanuni standartlarla belirlenen kontrolünün sağlanması, uygulamalı örneklerle bordroya ilişkin bilgi ve becerileri kazandırılması ve arttırılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Üretim Yönetimi, işletmenin elinde bulunan malzeme, makina ve insangücü kaynaklarının belirli miktarlardaki mamülün istenilen niteliklerde, istenilen zamanda ve mümkünse en düşük maliyetle üretimini sağlayacak biçimde bir araya getirilmesidir. Bu eğitim ile katılımcılara, daha etkin ve verimli bir üretim sürecinin sağlanması, kaynakların doğru kullanımının sağlanması ve üretim-tedarik süreçleri arasında uyumlu bir dengenin sağlanması için gerekli bilgilerin aktarılması hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Bu eğitim ile katılımcılara, mesleklerinde daha verimli ve başarılı olmaları için ihtiyaç duyacakları güncel bilgi ve becerileri kazandırmak hedeflenmiştir.

Eğitime Git » Fiyat : 49 TL

Online Eğitim

Hakkımızda

BKM; kurulduğu günden itibaren yönetim sistemleri ve eğitim sektörlerinde çeşitli alanlarda hizmet göstermiş olup, 2013 yılbaşı itibariyle belgelendirme hizmeti vermeye başlamıştır. 2013 yılının sonlarında Londra (U.K.) merkezli olan WAS' a (Dünya Akreditasyon Hizmetleri). Devamını Oku >>

Bize Ulaşın


Biz Sizi Arayalım
Bilgi almak için aşağıdaki alanları doldurun ve gönderin.
Danışmanlarımız en kısa sürede dönüş yapacaktır.
Ad Soyad:
Telefon:
Konu:
Güvenlik:
Online Eğitim Bilgi Hattı
Şifre Hatırlatma
Sistemde kayıtlı olan E-Posta adresini giriniz.
E-posta  
Giriş Yapın!
Yorum Yapabilmek İçin Üye Girşi Yapmalısınız.
E-Posta
Şifre
Şifremi Unuttum
0%